Výrobky z dětské dílny

, ,

Vymyslet co vhodného s dětmi v dílně vyrábět je poměrně složité. Výrobky z dětské dílny, to je téma hodně diskutované a po tipech na takovéto výrobky je bezpochyby velká poptávka. Tématu “co konkrétně” bych se však rád věnoval v některém z dalších připravovaných článků.

Aktuálně bych zde rád nastínil spíše několik základních předpokladů (pravidel), které by měly výrobky z dětské dílny splňovat, aby byly pro vyrábění vhodné i zajímavé.

Smysluplnost

Výrobek, do kterého se chceme s dětmi pustit by pro ně měl být do jisté míry atraktivní. Tedy takový, aby si ho samy děti chtěli vyrobit. A samozřejmě ideálně takový, který jim skutečně k něčemu bude. Mělo by jít o výrobek, který bude fungovat a bude možné ho používat ke hraní nebo přímo najde nějaké využití v domácnosti či na zahradě

Jednoduchost

Zcela zásadní vlastnost každého výrobku by měla být jednoduchost. Je samozřejmé, že dítě pracuje a vyrábí za asistence rodiče/lektora/učitele. Nicméně naším cílem (a podle mého ten nejdůležitější) by vždy mělo být, aby si dítě svůj výrobek vytvořilo co nejvíce samo, vlastními silami a dovednostmi. Když totiž vyrábíme něco složitého a dítě tak k práci více méně ani nepustíme, ono ho to pak moc nebaví…

Reálnost zhotovení

Přímo navazuje, na již výše zmíněné. Výrobek by měl být vytvářen tak, aby bylo pro dítě reálné ho nejen vyrobit co nejvíce samostatně, ale ho vyrobit v nějakém reálném. Měl by být také z materiálů, které je dítě schopno v rámci možností samo zpracovat. Děti často dopředu neodhadnou co je a co není v daných podmínkách možné (pravda je, že často to nejsou schopni odhadnout ani dospělí…:-)). Je na nás, abychom jejich vize a přání citlivě korigovaly do reálných možností dětské dílny.

Semafor je typickým příkladem výrobku který splňuje všechna výše uvedené pravidla. Je jednoduchý (takže si ho dítě zvládne vyrobit jen s malou pomocí samo), je edukativní a jeho výroba není náročná časově ani na materiál.

 

Malý kutil / nářadí pro děti / dílna pro děti

Novinky z Malého Kutila

ZDE možnost k přihlášení odběru pravidelných zpráv o dění u Malého kutila.

To se může hodit...

Zásady ochrany osobních údajů.